Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme wribi.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan veya hizmeti satın almış olan

ile(bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) kurulmuş olan ve varlığını BINARY BRICKS LTD ( wribi.com) arasında yapılmaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşmede belirtilen kazanımları tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmek kaydıyla

sunulan hizmetlerden yararlanabilecektir. Kullanıcının bu hizmetlerden faydalanması karşılığında

wribi.com’ye ödediği ücretler yine Satıcı adresinde yer alan fiyat listesine göre belirlenecektir.

Kullanıcının paketi satın aldığı tarihteki fiyat, paketin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerlidir.

wribi.com bu süre içerisinde veya sonunda paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı

tutar. wribi.com kullanıcının hizmet süresinin devamı sırasında paket fiyatını değiştirse dahi,

kullanıcının ödediği paket süresi bu değişikliklerden etkilenmeyecektir. Ancak paketin süresi dolmadan

yenilenmek istenirse artırılan tarife uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin konusunu, wribi.com

üzerinde sunulan hizmetlerden, kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu

doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

wribi.com sunduğu hizmet, kullanıcının iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla

wribi.com tarafından sunulan, makale yazdırma,sosyal medya içerik üretme, e posta şablonları

oluşturmak, sohbet, makale, görsel içerik oluşturma ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı işbu sözleşme şartlarını kabul ederek almak istediği hizmeti seçtiğinde kullanıcıya

wribi.com tarafından üyelik bilgileri iletilir, bununla birlikte üyeliği aktif olur ve kullanıcı

sıfatı ile üyelik oluşturduğu internet sitesinde hizmet alabilir.

wribi.com Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın paketlerin içeriğini ve paket fiyatlarını

değiştirme hakkını saklı tutar.

wribi.com’a üye olurken oluşturacağınız şifre sadece sizin tarafınızdan bilinmektedir.

Şifrenizin güvenliği ve korunması tamamen size aittir. wribi.com şifre kullanımından doğacak

sorunlardan sorumlu değildir.

wribi.com üzerinde kullanıcının şifresi kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem

sonucunda doğacak her türlü zarar; kullanıcı bu eylemlerden doğacak zararlardan ve wribi.com

tarafından ödenecek tutardan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. zarar

gören üçüncü kişilere karşı, wribi.com açısından gayri kabili rücu sorumluluk üstlenir.

wribi.com’a kayıt olurken istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda wribi.com önceden bildirimde bulunmaksızın

üyenin profilini değiştirme, üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olurken

verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle doğabilecek sorunlardan wribi.com

sorumlu değildir.

İhmaliniz nedeniyle kullanıcı bilgilerinizin yetkisiz kişilerce okunması veya değiştirilmesi sonucu

doğabilecek zararlardan wribi.com’ sorumlu değildir.

“BINARY BRICKS LTD “, wribi.com nin güvenliğini tehdit edecek, sitenin

çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da

yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptalinin hakkını saklı tutar.

wribi.com’den aldığınız hizmetler “Elektronik ortamda teslim edilebilir ürünler”

kategorisindedir. Hizmetlerimiz elektronik ortamda müşterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım

olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Siteye ilk kez kayıt olacak ve hiçbir makale hizmeti

almamış kullanıcılar için iade hakkı vardır bu durum dışında SATICI’ nın ücret iadesi söz konusu

değildir. Kullanıcının sitesine herhangi bir makale girişi olmasıyla iade hakkı ortadan kalkar.

© 2024 · Wribi